Alexander Bard i blåsväder

Alexander Bard postade ett inlägg där han beskrev Zara-Larsson-syndromet vilket inte alls var populärt i de kretsar där Zara Larsson är älskad. Bards poäng var väl närmast att det finns många otacksamma kvinnor som inte ger credit till de personer i sin omgivning som skapat förutsättningarna för varje enskild kvinnas framgång och karriär. Sanningen är ju den att vi har det samhälle vi har tack vare våra föregångare. Varken män eller kvinnor är särdeles tacksamma till sina far- och mor-föräldrar så det bor nog ett litet Zara-Larsson-syndrom i oss alla, speciellt i vår tid.

Men tyvärr har Bard gått längre än så. Han har attackerat hela metoo-rörelsen och därmed kvinnors rätt att rapportera sexuella trakasserier. Följden har blivit att han förlorat utnämningen till digital influencer och att TV4 tar avstånd från honom. Alexander Bard poster fick alltså helt andra konsekvenser än han räknat med. Det visar återigen på hur försiktig man måste vara med alla poster i sociala media. Dels är det lätt att din post blir missuppfattad, dels får ett misstag en blixtsnabb spridning som kan leda till allvarliga konsekvenser. Det handlar alltid om makt och maktspel.

Man får inte komma ihåg att media såväl som folk i allmänhet vill ha enkla sanningar, svart eller vitt. Det är lättare att framställa en sida som rätt och den andra som fel. Machiavellis ande är ständigt närvarande.

Att du ensam skapar din egen framgång är en sanning med modifikation. Det handlar i de flesta hand om ett samarbete. Vi människor ingår alltid i sammanhang. Många gånger är systemet ”riggat” mot den enskildes åsikter och analyser. Vad som ska sägas, tyckas och göras är bestämt av ”de som har rätt” högst upp i maktens pyramid.

Det kan tyckas patetiskt att GP:s Johan Lindqvist ger sig in i debatten. Borde inte GP snarare skriva om stress i arbetslivet, klimatförändringar, utfiskningen av havet och Göteborgs orättvisor, klyftor och kriminalitet? Det glittrar mer om Stockholms kändishimmel än om sociala problem i Gårdsten, och Hammarkullen, eller Motala för den delen. Källor: Göteborgs-Posten, Nyheter24,